Η επιλογή του σωστού λογιστή για την επιχείρησή σας για είναι μια πολύ κρίσιμη απόφαση για την πορεία της. Το σωστό άτομο μπορεί να προωθήσει την υγιή ανάπτυξη της επιχείρησης, ενώ το λάθος άτομο μπορεί να την παρεμποδίσει σε μεγάλο βαθμό. Ιδιαίτερα αν η επιχείρησή σας είναι νεοσύστατη, χρειάζεται γερά θεμέλια προκειμένου να αναπτυχθεί με επιτυχία και να μπορέσει να αξιοποιήσει το μέγιστο των δυνατοτήτων της. Το σίγουρο είναι πως το έργο ενός λογιστή απαιτεί υψηλό βαθμό υπευθυνότητας, ακρίβειας και οργάνωσης. Μια παράληψη του μπορεί να έχει τεράστιες συνέπειες για την επιχείρηση σας. Γι΄αυτό λοιπόν επιλέγοντας το λογιστή για την επιχείρησή σας ελέγξ΄τε αν συγκεντρώνει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Να ενημερώνετε συνεχώς για τους νέους λογιστικούς κανόνες και τη νομοθεσία που αφορά τους πελάτες του. Οι γνώσεις των λογιστών δεν είναι κάτι σταθερό. Το φορολογικό σύστημα – τουλάχιστον της χώρας μας – μεταβάλλεται συνεχώς. Νέοι νόμοι, νέες ρυθμίσεις, νέοι κανόνες. Οι λογιστές πρέπει να παρακολουθούν συνεχώς τις εξελίξεις. Ειδικά σεμινάρια λογιστικής μπορεί να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
  • Ένας λογιστής πρέπει να είναι άψογα οργανωμένος. Η διατήρηση τόσου όγκου στοιχείων, γραφειοκρατικών πράξεων και των δεδομένων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι λογιστές απαιτεί καλές οργανωτικές δεξιότητες. Με μια πολύ καλή οργάνωση όμως εξοικονομούν και χρόνο επειδή διαθέτουν ένα σύστημα που τους επιτρέπει να βρίσκουν αποτελεσματικά τις πληροφορίες που χρειάζονται.
  • Υπεύθυνότητα. Οι λογιστές πρέπει να είναι ευσυνείδητοι και υπεύθυνοι. Ένα λάθος τους, μια ασάφεια ή μια παράλειψη μπορεί να κοστίσει πολύ στον πελάτη τους αλλά να κάνει και τους ίδιους αναξιόπιστους. Βέβαια, πρέπει να αναγνωρίσουμε πως κι αυτοί άνθρωποι είναι και ως εκ τούτου κάνουν λάθη. Όσο προσεκτικοί και ακριβείς κι αν είναι υπάρχει περίπτωση να κάνουν λάθος. Το θέμα είναι τα λάθη να μη γίνονται συχνά. Επίσης η καλή οργάνωση θα βοηθήσει στον εντοπισμό του λάθους και στην έγκαιρη διόρθωση του.
  • Κατανόηση των επιχειρηματικών απαιτήσεων και των στόχων της επιχείρησης. Οι λογιστές πρέπει να κατανοούν τους πελάτες τους και να αντιλαμβάνονται πλήρως το πεδίο της δραστηριότητας των πελατών τους. Η απόλυτη κατανόηση των επιχειρηματικών απαιτήσεων και των στόχων του πελάτη θα οδηγήσει στην επιλογή των πιο ενδεδειγμένων τύπων οικονομικών μεθόδων ή λογιστικών κανόνων που θα ικανοποιήσουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις ανάγκες του πελάτη. Οι σωστές συμβουλές και η σωστή καθοδήγηση ενός λογιστή συμβάλλουν αφενός στην αποδοτικότητα της επιχείρησης και αφετέρου στην καλή φήμη του λογιστή που με τη σειρά της συνεπάγεται θετικές συστάσεις και περισσότερους πελάτες.
  • Δημιουργικός και εφευρετικός. Οι ιδανικοί λογιστές χρησιμοποιούν επίσης τις δημιουργικές πλευρές τους, συνθέτουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους ώστε να καταλήξουν σε δημιουργικές στρατηγικές για την επίλυση διλημμάτων – προβλημάτων των πελατών τους.
  • Δεξιότητες επικοινωνίας και εμπιστοσύνη. Είναι πολύ σημαντικό για οποιονδήποτε επαγγελματία να κερδίζει σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες του, πόσο μάλλον για έναν λογιστή. Να μπορεί να συνεννοηθεί σωστά με τους πελάτες του, να υπάρχει σχέση εμπιστοσύνη στις ικανότητες, τις γνώσεις και την αποτελεσματικότητα του λογιστή.

πηγή: www.f-all.gr.