Εργατικά – Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

 


Η GPN έχοντας κερδίσει την αποδοχή των επιχειρηματιών διαχειρίζεται τις Μισθοδοσίες των επιχιερήσεων τους. Έχοντας στελεχώσει το τμήμα μισθοδοσίας με έμπειρο προσωπικό , που με την άμεση συνδρομή από εργατολόγο και δικηγόρο οι οποίοι έχουν βαθιά γνώση του αντικειμένου είναι σε θέση να υποστηρίξουν το πλέον σύνθετο και απαιτητικό θεμα και είναι πάντα σε θέση να προσφέρουν τις υψηλού επιπέδου λύσεις και υπηρεσίες.

Με την ανάθεση των εργασιών μας στην εταιρεία μας επιτυγχάνεται :

 • Διασφάλιση εχεμύθιας
 • Κατάρτιση μισθοδοσίας έγκαιρα και σωστά
 • Κάλυψη σε Εργατικά, Ασφαλιστικά και Φορολογικά θέματα
Ενδεικτικά οι υπηρεσίες μας είναι :
 • Οργάνωση του αρχείου των εργαζομένων να είναι σύμφωνο με τις ισχύουες νομοθετικές διατάξεις.
 • Επεξεργασία στοιχείων για την έκδοση της μισθοδοσίας.
 • Εκτύπωση όλων των αναγκαίων μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων.
 • Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων και σύγκριση με τους καταβαλλόμενους μισθούς/προϋπολογισμούς αποδοχών των εργαζομένων.
 • Έκδοση λογιστικού άρθρου σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή για την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας σας.
 • Σύνταξη αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (ΑΠΔ) ΙΚΑ και υποβολή της μέσω διαδικτύου στις υπηρεσίες του ΙΚΑ καθως και την υποβολή αναγκαίων καταστάσεων εισφορών λοιπών ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
 • Σύνταξη και υποβολή στην επιθεώρηση εργασίας των σχετικών πληροφοριακών καταστάσεων με βάση τις απαιτήσεις της εργατικής νομοθεσίας.
 • Σύνταξη και υποβολή στην εφορία υποβολή προσωρινών δηλώσεων ΦΜΥ εντύπου απόδοσης φόρου αποζημίωσης, βεβαιώσεων αποδοχών
 • Διαδικασία απογραφής στο ΙΚΑ και έκδοσης βιβλίου νεοπροσληφθέντων, σε περίπτωση αλλαγής έδρας σας ή έναρξης υποκαταστημάτων.