Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 


Όσο απαιτητικός και αν είναι ο προβληματισμός σας η GPN είναι σε θέση να δώσει λύσεις που θα ανταποκτόινονται πλήρως στις απαιτήσεις σας.


Σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο, ασταθές και πολύπλοκο επιχειρηµατικό περιβάλλον, απαιτείται αµεσότητα στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και µεθοδικότητα κατά την υλοποίησή τους.

Η GPN με την πολυετή εµπειρία συμβάλει θετικά στη λήψη και υλοποίηση του όποιου επιχειρηματικού σχεδίου.

Αναλυτικά οι Συμβουλευτικές μας υπηρεσίες αναλύονται ως εξής:

  • Σύμβουλοι Διοίκησης
  • Αποτιμήσεις, Εκτιμήσεις, Business Plan Συγχώνευσης και Διάσπασης Εταιρειών
  • Ενδοομιλικές Συναλλαγές
  • Εσωτερικός Έλεγχος
  • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
  • Ίδρυση Επιχειρήσεων
  • Εξωδικαστικός Συμβιβασμός
  • Διοικητική Υποστήριξη έναντι της Φορολογικής και Ασφαλιστικής Διοίκησης
  • Risk Management (Διαχείρηση Κινδύνων)
  • Σύσταση και Διαχείρηση Εταιρειών Εξωτερικού