Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

 


Ξεχωριστό τμήμα λειτουργεί στη εταιρεία μας το οποίο ασχολείται μόνο με την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων προς τη Δημόσια Διοίκηση των Ιδιωτών.

Οι Προσφερόμενες Υπηρεσίες αφορούν όλο το φάσμα των υποχρεώσεων των Ελλήνων που είτε διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Ειδικά για τους ομογενής το γραφείο μας αναλαμβάνει να παρακολουθεί όλες τις φορολογικές τους υποχρεώσεις όπως:

  • Σύνταξη και Υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων (Ε1 και Ε2)
  • Δήλωση Ακίνητης Περιουσίας (Ε9)
  • Ενημέρωση Κτηματολογίου
  • Υποβολή Μισθωτηρίων
  • Υποστήριξη στην Μεταβίβαση Ακίνητης Περιουσίας

Σκοπός μας είναι να είστε πάντα ενήμεροι για τις φορολογικές σας υποχρεώσεις.