Νομικές Υπηρεσίες

 


Η συνεργασία της εταιρείας μας με την επίλεκτη ομάδα νομικών είναι σε θέση να συμβουλεύσει, προτείνει και να παρακολουθήσει – ολοκρηρώσει όποιο νομικό ζήτημα που αφορά την επιχειρηματική σας δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα η εταιρεία μας αναλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες:
1. Διαχείρηση Ακίνητης Περιουσίας
2. Εταιρικό Δίκαιο
3. Φορολογικό Δίκαιο
4. Εξωδικαστικό Συμβιβασμό
5. Διαδικασίες Αναδιάρθρωσης (106β και 106δ του Ελληνικού Πτωχευτικού Κώδικα)
6. Άδεια Παρανονής για Επενδυτές